rơi

28.10.2009

Em là giọt nước
Không
Em là tiếng mưa rơi
Không
Em là sự rơi của nước
Không
Em là sự rơi của thinh không

Advertisements