có mây qua

06.09.2011

Anh nhìn bằng mắt, nhưng đôi mắt không phải là cái nhìn. Anh nghĩ bằng lời, nhưng lời không phải là ý nghĩ.

Chánh niệm, cái chánh thứ bảy trong bát chánh đạo của Tất đạt đa, dạy chúng ta loại trừ ý nghĩ làm trung gian trong cảm thụ thế giới, ý nghĩ thường chất chứa đầy khôn ngoan, gạn lọc và định kiến.

Nếu bạn đồng nghĩa ý nghĩ và ngôn ngữ, thì chánh niệm đưa tới việc là cảm thụ thế giới chân thật thì không có lời. Không có lời, thì các nhà thơ đi chết hết hay sao?

Người Nhật, mặc dù rất giỏi nghề mài kiếm, quyết định là cứ để các nhà thơ sống. Và để không bị đem đi chém, các anh ấy làm những bài thơ như thế này:

thỉnh thoảng mây qua
để người ngắm trăng
nghỉ ngơi đôi mắt

(Basho)

Những bài hoặc đoạn thơ hay nhất, ở phương Đông và phương Tây, thường ở vùng biên giới nơi ý nghĩ bắt đầu hay không bắt đầu, chưa được sinh ra hay vừa mới chết đi. Tôi không phân biệt được đó là thơ, nhạc hay là họa.

Advertisements

One Response to “có mây qua”

  1. marcus Says:

    chắc là chẳng cần phân biệt chị nhỉ. Nếu đã ở vùng biên giới, thì nó vừa mỏng manh vừa khôn cùng.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: